Softštartéry Solcon

Softštartéry SOLCON sú vysoko spoľahlivé, navrhnuté pre použitie so štandardnými striedavými 3-fázovými asynchronnými motormi nakrátko. Jednoduché softštartéry sú ideálna náhrada rozbehu hviezda - trojuholník a autotransformátorového rozbehu.

Softštartéry znižujú prúd a moment počas rozbehu motoru. Postupné zvyšovanie napätia spôsobí mäkký štart a hladký rozbeh pri minimálnom prúde nutnom pre rozbeh motoru.