Referencie

Aplikácie výkonové polovodiče

  • EVPU, a.s., Nová Dubnica – výskumná, vývojová a výrobná spoločnosť – dodávky igbt modulov, diód a tyristorov pre nové, ale aj opakujúce sa projekty.
  • Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. – prepravca v osobnej železničnej preprave - dodávky igbt modulov, diód a tyristorov.
  • Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. – prepravca v nákladnej železničnej preprave - dodávky igbt modulov, diód a tyristorov.
  • ŽOS Trading, s.r.o. – spoločnosť pôsobiaca v oblasti výroby a opráv hnacích železničných vozidiel – dodávky diód a tyristorov.
  • Množstvo malých odberateľov - dodávky igbt modulov, diód a tyristorov.

Aplikácie frekvenčné meniče:

  • Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. – prepravca v nákladnej železničnej preprave - dodávky frekvenčných meničov pre chladiace ventilátory hnacích železničných vozidiel.
  • Vertiv Slovakia, a.s. – nadnárodná spoločnosť pôsobiaca v oblasti výroby klimatizačných zariadení – dodávky frekvenčných meničov pre klimatizačné zariadenia.
  • Množstvo malých odberateľov - dodávky frekvenčných meničov, programovateľných automatov a sofštartérov.