Programovateľné automaty

PLC Hitachi patria mezi nejmenšie a nejkompaktnejšie dostupné systémy na svete. Boli vyvinuté so zvláštnym zreteľom na sieťové schopnosti, mezinárodné štandardy a redukciu EMC rušenia. Všetko toto bolo umožnené vďaka integrácii inovovaných PLC komponentov. Vďaka rozsiahlemu súboru príkazov, vynikajúcim komunikačným schopnostiam a vysokej flexibilite stanovuje každá rada nový štandard vo svojej triede. 

Programovateľné automaty Hitachi sú vybavené USB a Ethernet portami a rozšírenou veľkosťou pamäte pre uloženie programu a spracovávané dáta. 

Programovateľné automaty (PLC systémy, riadiace systémy) sú malé priemyselné počítače pre automatizáciu procesov v podniku v reálnom čase. Pomocou PLC systémov sa zadávajú pokyny pre stroje a výrobné linky.