Frekvenčné meniče

Ponúkame Vám výrobky skupiny HITACHI z oboru meničov frekvencie, programovateľných automatov a operátorských panelov. Ďalej v našom portfóliu nájdete produkty spoločnosti SOLCON (Izrael), predovšetkým sa jedná o softštartéry pre rozbeh asynchrónnych motorov. Na všetky dodávané produkty poskytujeme kvalifikovanú technickú podporu prostredníctvom našich pracovníkov s dlhodobými skúsenosťami v obore. Spoločnosť sa vedľa priameho predaja, distribúcie produktov HITACHI a SOLCON a ich servisu, zaoberá tiež engineeringom v obore regulované elektrické pohony a priemyselná automatizácia pracovných strojov a výrobných liniek.

Meniče frekvencie HITACHI sú využiteľné pre akúkoľvek priemyselnú aplikáciu. Rozdielnosť jednotlivých typových radov umožňuje cenovo aj technicky optimálne riešenie. Všetky modely sú jednoducho programovateľné a neobvykle vysoké množsto meniteľných parametrov umožňuje optimálne prispôsobenie výrobnému procesu.  

Frekvenčné meniče japonského výrobcu Hitachi Industrial Equipment Systems Co., Ltd. predstavujú medzi obdobnými výrobkami najvyššiu kvalitatívnu triedu. Sú určené na všeobecné použitie od jednoduchých aplikácií pre pohony ventilátorov a čerpadiel, až po náročné aplikácie zdvíhacích a manipulačných zariadení. Meniče Hitachi sa vyznačujú možnosťou jednoduchého užívateľského nastavenia. Všetky meniče sú štandardne vybavené komunikačným rozhraním Modbus. Ďalšie komunikácie sú k dispozícii ako voliteľné príslušenstvo.

Frekvenčný menič je zariadenie určené primárne na riadenie a reguláciu pohonu s asynchrónnymi motormi. Principiálne menič vykonáva premenu štandardného sieťového jednofázového, alebo trojfázového napájania s pevným napätím a frekvenciou na trojfázový napájací systém s premenným napätím a frekvenciou.