ZTS Eltop, spol. s r.o.

Autorizovaný distribútor výkonových polovodičových prvkov a frekvenčných meničov

ZTS Eltop je slovenská spoločnosť zameraná na:

  • dodávky výkonových polovodičových súčiastok pre elektrotechnický priemysel. Sme autorizovaný distribútor produktov od renomovaného výrobcu Hitachi Energy Lenzburg a Hitachi Energy Praha pre Slovenskú republiku. (historický ABB, ČKD Polovodiče)
  • dodávky frekvenčných meničov, programovateľných automatov a sofštartérov pre všetky oblasti priemyslu (energetika, elektrotechnika, strojárstvo, doprava, potravinárstvo, prenos a distribúcia energie, mobilita, obnoviteľné zdroje a pod.) Prostredníctvom výhradného dovozcu sme autorizovaný distribútor produktov Hitachi Japan pre Slovenskú republiku.

Našou cieľovou skupinou sú projekčné, vývojové a výrobné spoločnosti v oblasti energetiky, elektrotechniky, strojárstva, dopravy, potravinárstva, prenosu a distribúcie energií, mobility, obnoviteľných zdrojov a dopravy na Slovensku.

  • Dodávka výkonových polovodičových súčiastok IGBT moduly, tyristory, diódy, chladiče
  • Technická podpora a poradenstvo pri výbere vhodných produktov pre konkrétny projekt
  • Distribúcia a servis elektronických a elektrotechnických komponentov pre priemyselné aplikácie
  • Vypracovanie kalkulácií a ponúk na mieru pre projekty v hore uvedených oblastiach

Spoločnosť ZTS Eltop má bohatú históriu, ktorá začala v roku 1994, kedy vznikla a začala svoju činnosť. Prvými výrobkami boli elektronické registračné pokladne vyrábané v spolupráci s talianskou firmou Sarema a úspešne realizované projekty s frekvenčnými meničmi na otáčkovú reguláciu asynchrónnych motorov. Frekvenčné meniče boli vyrábané v bývalom Elektrotechnickom výskumnom ústave Nová Dubnica. Po úspešnom presadení sa na trhu začala firma pôsobiť i v ďalších oblastiach. 

Oblasti použitia

Ponúkané produkty sú kľúčovými komponentmi v rôznych náročných priemyselných aplikáciách, ako je napríklad energetika, elektrotechnika, strojárstvo, doprava, potravinárstvo, prenos a distribúcia energie, mobilita, obnoviteľné zdroje a pod. Zákazníci sa spoliehajú na vysokokvalitné výkonové polovodičové prvky Hitachi Energy, frekvenčné meniče, programovateľné automaty Hitachi Japan, sofštartéry SOLCON a používajú ich vo svojich aplikáciách pre výkony od 400 W až do 10 GW. 

  1. Prenos a rozvod energie (HVDC, FACTS, STATCOM a ďalšie)
  2. Priemysel (stredné a nízkonapäťové pohony, mäkké štartéry, UPS, vysokovýkonné usmerňovače, systémy budenia a iné)
  3. Obnoviteľná energia (konvertory pre čerpacie vodné elektrárne, veterné turbíny a solárne)
  4. Mobilita (hlavné a pomocné pohony železníc a metra, traťové napájanie / elektrické vozidlá)