Naša spoločnosť je autorizovaný distribútor výkonových polovodičových súčiastok z produkcie spoločností Hitachi Energy Praha (bývalé POLOVODICE, a.s.) a Hitachi Energy Lenzburg, Švajčiarsko.
História Súčasnosť Produktová línia Referencie Kontakt
Naši partneri:

Hitachi Energy   AEF


Referencie


Všeobecné aplikácie s výkonom od 1 do 160 kW:

Považský cukrovar Tren. Teplá, JCP Štúrovo-várňa, Istrochem a.s. Bratislava, MV Topoľčianky,
Trigé L. Mikuláš, Nestlé Food Prievidza, Volkswagen Bratislava, Lesný závod Krásno n.K, SCP Ružomberok, Quecus Slov. Pravno, Q-NOVA N.Dubnica, PROTECH Dubnica n/V

Aplikácie vo vodárňach a kanalizáciách:

OZ Bratislava vid.-ČS Rohožník, OZ Nitra ATS-Šúdol, OZ Topoľčany Timoradza, OZ P. Bystrica ČOV Púchov,
OZ Poprad ČOV FICC T. Lomnica, OZ Poprad ČOV Štrbské Pleso, OZ Poprad ČOV Kežmarok

Aplikácie v energetike:

Tepláreň Západ-Bratislava, Tepláreň B-Zvolen, Tepláreň Martin, Tepláreň Žilina,
Preglejka Žarnovica-kotolňa, Martinská teplárenská, Bratislavská teplárenská

Rekonštrukcie rozvodní, rozvádzače, rôzne:

Zemianske Kostolany - Rekonštrukcia budovy a linky na umývanie sudov od ropných produktov
Osvetlenie Bratislavy - Rozvádzače pre Siemens
Tp Západ Bratislava - Rekonštrukcia rozvádzačov
SCP Ružomberok - Náhradné napájanie v rozvodni PS8
Obecný úrad Tr.Teplá - Verejné osvetlenie cesta Bratislava-Žilina
LR Crystal Lednické Rovne - Pohon pantografických strojov
FK Dubnica n.V - Osvetlenie futbalového štadióna
SPP Nitra - Rekonštrukcia rozbehu plynových turbín RT1 až RT9
NsP Ilava - Záskokový zdroj, dobíjanie batérií

HISTÓRIA | SÚČASNOSŤ | PRODUKTOVÝ PROGRAM | REFERENCIE | KONTAKT
Copyright © ZTS ELTOP, s.r.o.